CV CERCETATOR

Datele personale
 
* Nisioiu
* Codrin-Florentin
Titlu stiintific:* Doctor
In cazul in care ati ales "altul" va rugam specificati:
Lector/Sef lucrari
Sex:
codrin.nisioiu@ie.ase.ro
Pagina web/Blog personal http://www.nisioiu.ase.ro


Domeniile de expertiza
   
 
Nr
Domeniu
Subdomeniu
1
 STIINTE ECONOMICE
 INFORMATICA ECONOMICA
2
 STIINTE ECONOMICE
 CIBERNETICA ECONOMICA
3
 NESELECTAT
 
   
 
Nr
Domeniu
Subdomeniu
1
 INFORMATICA
 SISTEME SOFTWARE
2
  AUTOMATICA
  SISTEME AUTOMATE
3
 NESELECTAT
 
 
 
   
 
Nr
Domeniu
Perioada de actvitate
1
 STIINTE ECONOMICE
  2003-2012
2
 STIINTE ECONOMICE
  2005-2012
3
 NESELECTAT
 
 
   
 
Nr
Domeniu
Cuvant cheie
1
 STIINTE ECONOMICE
  e-guvernare,e-Learning
2
 STIINTE ECONOMICE
  Modelare economica
3
 NESELECTAT